MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


WIA / WAO en Arbeidsongeschiktheid

MedOpinion heeft veel ervaring met het beoordelen van arbeidsbeperkingen in het kader van private- en publieke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 

Vanwege de afbouw van ons stelsel van sociale zekerheid vormt schade als gevolg van verlies arbeidsvermogen een steeds belangrijker wordende materiële schadepost.


Private verzekeraars 

MedOpinion kan als medisch adviseur beoordelen of uw arbeidsongeschiktheidsclaim op de juiste wijze werd beoordeeld door de (medisch adviseur van) de verzekeraar. Dit kan in het het geval het een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft, maar ook in het kader van 
een letselschadezaak.


UWV

Gezien onze ervaring op het gebied van arbeidsbeperkingen kunnen wij tevens optreden als medisch adviseur in kwesties betreffende de beoordeling van de belastbaarheid in sociale verzekeringskwesties.

Op uw verzoek beoordelen wij of de belastbaarheid van uw cliënt op de juiste wijze werd vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een kritische beoordeling van de verzekeringsgeneeskundige (bezwaar-) rapportages, zo nodig aangevuld met relevante medische stukken. In uitzonderlijke gevallen onderzoeken wij betrokkene zelf.

Op basis van een eerste dossierbeoordeling  kan worden besloten om wel of niet bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het UWV of om in beroep te gaan.  MedOpinion kan hiertoe een een schriftelijke onderbouwing leveren. Ons doel is om de bezwaarverzekeringsarts, dan wel de bestuursrechter, op basis van medische argumenten ervan
te overtuigen dat de medische beoordeling onjuist is geweest.  © 2007 - MedOpinion.nl