MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


Waarom MedOpinion ?

                                                                      
Een medisch adviseur, bedrijfs-of verzekeringsarts werkt meestal in dienst
van een (private) verzekeraar, (commerciële) arbodienst of het UWV.

In het geval van conflicten aangaande arbeidsongeschiktheid en letselschade
treft u de adviserend geneeskundige dan ook zelden aan uw zijde. Deze artsen
zijn voor hun inkomsten immers direct afhankelijk van hun werkgevers. 

MedOpinion is geheel zelfstandig en kan vanuit een onafhankelijke positie
rekening houden met de belangen van werknemers en verzekerden. Zo kunt
u bij beslissingen over gezondheid, werk en inkomen beschikken over
een  "eigen" medisch adviseur.


Onze dienstverlening in het kort

MedOpinion treedt op als medisch adviseur in medisch-juridische kwesties, in het bijzonder op
het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheid.

Wij treden uitsluitend op namens werknemers en verzekerden en uitdrukkelijk niet voor werkgevers,
schadeverzekeraars of het UWV.

MedOpinion komt op voor de individuele belangen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en
slachtoffers van ongevallen.

MedOpinion werkt uitsluitend in opdracht van gespecialiseerde advocaten. In uitzonderlijke gevallen kunnen
patiënten, werknemers en uitkeringsgerechtigden ook direct een beroep doen op onze dienstverlening.© 2007 - MedOpinion.nl
Postbus 13125
3507 LC  Utrecht